„INFORMATOR” ISTORIJSKOG ARHIVA U PANČEVU

Istorijski arhiv u Pančevu objavljivao je od 1963. do 1995. godišnjak Istorijskog arhiva u Pančevu – „Informator”. Za to vreme izdata su 24 broja. Godine 2019. Arhiv ponovo pokreće ovo glasilo i poziva zainteresovane kolege da svojim prilozima i radovima doprinesu i pruže stručnu potporu izlaženju novog, 25. broja časopisa.

Na sajtu Istorijskog arhiva u Pančevu možete pronaći uputstva za autore:

https://www.arhivpancevo.org.rs/wp-content/uploads/2019/08/Uputstvo-Informator-1-1.pdf