В. д. директора Aрхива

Бранислава Милковић

+381 13 318 421
milkovic.branislava@arhivpancevo.rs


Библиотека Aрхива - рад са истраживачима

Маја Пујин, Дуња Антонов Ротар
+381 13 317 344, локал 19
galambos.silvia@arhivpancevo.rs
Радно време:
понедељак–петак, 9–13


Одељење микрофилмовања и дигитализације

Маријан Дакић
+381 13 317 344, локал 16
dakic.marijan@arhivpancevo.rs


Помоћник директора Aрхива

Душан Миловановић
+381 13 317 344, локал 16
milovanovic.dusan@arhivpancevo.rs


Спољна служба и стручни надзор

Милован Ристић
+381 13 317 344, локал 15
ristic.milovan@arhivpancevo.rs


Рачуноводство Aрхива

Славица Јованов
+381 13 317 344, локал 20
jovanov.slavica@arhivpancevo.rs


Секретаријат - издавање уверења у приватно-правне сврхе

Смиљка Вучур
+381 13 317 344
sekretarijat@arhivpancevo.rs
Рад са странкама:
понедељак–четвртак, 8.30–12.30
петком не радимо са странкама

ПИШИТЕ НАМ