„ИНФОРМАТОР” ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У ПАНЧЕВУ

Историјски архив у Панчеву објављивао је од 1963. до 1995. годишњак Историјског архива у Панчеву – „Информатор”. За то време издата су 24 броја. Године 2019. Архив поново покреће ово гласило и позива заинтересоване колеге да својим прилозима и радовима допринесу и пруже стручну потпору излажењу новог, 25. броја часописа.

На сајту Историјског архива у Панчеву можете пронаћи упутства за ауторе:

https://www.arhivpancevo.org.rs/wp-content/uploads/2019/08/Uputstvo-Informator-1-1.pdf