ŽENE KAO AUTORKE UMETNIČKIH DELA IZ ZBIRKE ISTORIJSKOG ARHIVA U PANČEVU – KONZERVACIJA ODABRANIH SLIKA I PREZENTACIJA KROZ IZLOŽBENU POSTAVKU

Autoportret
Baza
Šargina kuća

Istorijski arhiv u Pančevu, pored toga što čuva arhivsku građu koja je kategorisana kao pokretno kulturno dobro, u svom vlasništvu ima i veliku kolekciju umetničkih dela: slika, crteža, akvarela, grafika i skulptura koje svedoče o velikoj i značajnoj umetničkoj prošlosti grada Pančeva i okoline. Tokom prošle godine Istorijski arhiv u Pančevu je započeo realizaciju projekta kojim bi se zaštitila i očuvala vredna umetnička dela.

U prvoj fazi projekta izrađena je Istorijsko-umetnička analiza radova, a potom i konzervacija odabranih slika pančevačkih slikarki koje su obeležile jedno doba: Zore Petrović, Ksenije Ilijević i Larise Vladimirovne Baranovskaje Šramčenko. Za početak su uspešno završeni konzervatorsko-restauratorski radovi na tri slike pančevačke slikarke i pedagoga Ksenije Ilijević, i to „Autoportet”, „Baza” i „Šargina kuća”. Projekat je podržao i finansirao Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama. Nadamo se da ćemo i u narednom periodu nastaviti uspešnu saradnju i završiti u potpunosti projekat očuvanja umetničkih dela iz zbirke Istorijskog arhiva u Pančevu.

Leave a Reply