STARČEVO — PRAVOSLAVNA CRKVA

 

STARČEVO 

PRAVOSLAVNA CRKVA

Protokol

Raspon godina Broj CD-a
krštenih 1796—1818. 42
krštenih 1818—1822. 43
krštenih 1822—1839. 43
krštenih 1839—1852. 43
krštenih 1852—1888. 43
krštenih 1889—1895. 43
umrlih 1796—1818. 42
umrlih 1818—1826. 43
umrlih 1852—1896. 43
umrlih 1852—1896. 44
venčanih 1796—1818. 42
venčanih 1818—1824. 43
venčanih 1826—1852. 43
venčanih 1852—1895. 43