POZIV EX LIBRIS 2018.

SEDMI MEĐUNARODNI BIJENALE EX LIBRIS 2018 „TRANZICIJA”

Sedmi međunarodni grafički bijenale EX LIBRIS TRANZICIJA organizuje Istorijski arhiv u Pančevu.

1. Umetnici iz celoga sveta imaju pravo učešća na izložbi. Svaki umetnik može poslati najviše 3 (tri) originalna otiska. Maksimalna veličina ploče je 10×15 cm. Maksimalna veličina papira je 15×20 cm. Radovi mogu da budu izvedеni u nekoj od poznatih klasičnih grafičkih tehnika. Svaki umetnik šalje radove zajedno s popunjenom prijavom na adresu organizatora:

ISTORIJSKI ARHIV U PANČEVU
NEMANJINA 7
26000 PANČEVO, SRBIJA

2. Krajnji rok za dostavu radova je 22. maj 2018. godine.
3. Svi radovi koji stignu na vreme biće izloženi na izložbi. Radovi koji stignu posle krajnjeg roka za dostavu radova, biće izloženi, ali neće biti reprodukovani u katalogu izložbe.
4. Tema Sedme izložbe EX LIBRIS-a je TRANZICIJA.
5. Izložba će biti otvorena u Galeriji Istorijskog аrhiva, 7. novembra 2018. godine. Izložba će trajati do 10. januara 2019. godine. Galerija Arhivа zadržava pravo da produži trajanje izložbe.
6. Svi radovi moraju da budu potpisani. Na svakom radu ili margini treba na budu napisane reči „EX LIBRIS” i reč „TRANZICIJA” na jeziku i pismu autora.
7. Organizator izložbe će štampati katalog s podacima o svim učesnicima. Katalog će u razumnom vremenu posle izdavanja biti dostavljen svim učesnicima izložbe. Svi poslati radovi će po zatvaranju izložbe ostati u trajnom vlasništvu Istorijskog arhiva u Pančevu i upotpunjavaće EX LIBRIS kolekciju.
8. Sedmi međunarodni bijenale EX LIBRIS-a ima žiri koga imenuje organizator. Žiri će, po otvaranju izložbe, dodeliti jednu Glavnu nagradu i deset Diploma. Glavna nagrada je organizovanje samostalne izložbe u Galeriji Istorijskog arhiva u Pančevu.

Organizator zadržava pravo da reprodukuje nagrađene radove u različitim okolnostima (štampanje postera, plakata, pozivnica itd). Svim nagrađenim autorima će biti uručene pismene Diplome.

Za sve dodatne informacije pozovite ili kontaktirajte:

ISTORIJSKI ARHIV U PANČEVU
NEMANJINA 7
26000 PANČEVO, SRBIJA

Telephone: ++381 13 317344
Fax: ++381 13 317344
E-mail: arhivp@panet.rs

http: / / www.archivexlibris.org.rs

Za organizatora Sedmog međunarodnog bijenala EX LIBRIS
Milan Jakšić, jaksa@panet.rs

Za Umetnički savet Sedmog međunarodnog bijenala EX LIBRIS
Nada Denić, denada@panet.rs
Sava Stepanov, sava.stepanov@gmail.com
Svetlana Mladenov, svetlanamladenov@gmail.com
Vesna Marković, svesna@yahoo.com
Vladimir Tomić, mishamisha@roadrunner.com