A. 6. ФИНАНСИЈЕ

 

Редни број фонда или збирке Назив фонда или збирке Граничне године фонда или збирке
Ф. 57 Српска занатска задруга за кредит и штедњу — Панчево 1893—1954.
Ф. 69 Панчевачка пучка банка — Панчево 1904—1945.
Ф. 116 Аграрна кредитна задруга — Мраморак 1925—1943.
Ф. 118 Српска банка д. д. — Загреб, филијала Панчево 1925—1947.
Ф. 375 Државни осигуравајући завод — филијала Панчево 1947—1962.
Ф. 377 Служба друштвеног књиговодства — филијала Панчево 1948—1967.
Ф. 444 Рачуноводствени биро — Панчево 1954—1958.
Ф. 475 Комерцијална банка — Панчево 1952—1985.
Ф. 522 Задружна штедионица — Панчево 1954—1962.
Ф. 575 Кредитна задруга државних службеника — Панчево 1933—1952.
Ф. 613 Биро за књиговодство угоститељских предузећа и радњи — Панчево 1954—1962.
Ф. 661 Књиговодствени биро — Алибунар 1967—1975.
Ф. 672 Биро за вођење књиговодства — Ковин 1955—1965.