ПАНЧЕВО — КАТОЛИЧКА ЦРКВА

 

ПАНЧЕВО 

КАТОЛИЧКА ЦРКВА

Протокол

Распон година

Број CD-a

крштених 1718—1750. 6
крштених 1751—1779. 6
крштених 1779—1796. 6
крштених 1796—1835. 8
крштених 1835—1860. 8
крштених 1835—1860. 9
крштених 1860—1872. 9
крштених 1873—1881. 9
крштених 1873—1881. 10
рођених 1881—1896. 11
крштених 1923—1938. 135
 
умрлих 1718—1750. 6
умрлих 1751—1779. 6
умрлих 1779—1796. 6
умрлих 1796—1838. 7
умрлих 1796—1838. 8
умрлих 1796—1838. 11
умрлих 1838—1860. 10
умрлих 1861—1872. 10
умрлих 1873—1881. 8
умрлих 1882—1899. 12
умрлих 1882—1899. 12
умрлих 1929—1936. 135
умрлих 1908—1921. 135
умрлих 1921—1928. 135
венчаних 1718—1750. 6
венчаних 1751—1779. 6
венчаних 1779—1796. 6
венчаних 1796—1877. 7
венчаних 1875—1895. 7
венчаних 1878—1895. 11
венчаних 1878—1895. 12
венчаних 1914—1926. 135
венчаних 1896—1914. 135