ИВАНОВО — КАТОЛИЧКА ЦРКВА

 

ИВАНОВО 

КАТОЛИЧКА ЦРКВА

Протокол

Распон година

Број CD-a

крштених (Омољица) 1767—1794. 40
крштених 1795—1831. 40
крштених 1831—1863. 40
крштених 1864—1877. 40
крштених 1877—1888. 40
крштених 1888—1894. 41
крштених (Омољица) 1894—1910. 41
рођених 1899—1917. 42а
рођених 1918—1944. 42а
рођених 1944—2002. 42а
умрлих 1766—1794. 40
умрлих 1795—1831. 40
умрлих 1830—1869. 42
умрлих 1870—1891. 42
умрлих 1891—1904. 42
умрлих 1899—1932. 42a
умрлих 1933—1999. 42a
умрлих 1999—2002. 42a
венчаних 1767—1794. 40
венчаних 1795—1840. 40
венчаних 1840—1879. 41
венчаних 1880—1891. 41
венчаних 1892—1919. 41
венчаних 1892—1919. 42
венчаних 1840—1905. 42
венчаних 1899—1940. 42а
венчаних 1940—1989. 42а
венчаних 1990—2002. 42а