ГАЈ — ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА

 

ГАЈ 

ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА

Протокол

Распон година

Број CD-a

рођених 1778—1794. 127
рођених 1794—1823. 127
рођених 1824—1831. 127
рођених 1832—1853. 127
рођених 1854—1986. 127
рођених 1887—1896. 127
рођених 1878—1896. 128
умрлих 1824—1832. 128
умрлих 1831—1853. 128
умрлих 1853—1886. 128
венчаних 1794—1823. 128
венчаних 1824—1832. 128
венчаних 1831—1853. 128
венчаних 1853—1896. 128