МАТИЧНЕ КЊИГЕ

ПАНЧЕВО АЛИБУНАР КОВАЧИЦА
Банатски Брестовац Банатски  Карловац Дебељача
Банатско Ново Село Владимировац* Идвор
Глогоњ Добрица Падина
Долово Иланџа Путниково*
Иваново Јаношик* Самош
Јабука Локве* Уздин*
Качарево Николинци* Црепаја
Омољица Нови Козјак*
Старчево Селеуш

 

КОВИН ОПОВО
Баваниште Баранда
Гај Сакуле
Делиблато Сефкерин*
Дубовац
Мало Баваниште*
Мраморак*
Плочица
Скореновац
Шумарак*

*означена места још нису дигитализована