А. 9. ВЕРСКЕ УСТАНОВЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ  

Редни број фонда или збирка Назив фонда или збирке Граничне године фонда или збирке
Ф. 10 Српска православна црквена општина — Панчево 1852—1945.