СЕКРЕТАРИЈАТ

Секретаријат

Радно време са странкама:
Понедељак—четвртак, од 8.30 до 12.30.
Петком не радимо са странкама.

У Секретаријату Историјског архива у Панчеву могуће је добити оверена документа за регулисање породичних, имовинско-правних, као и осталих приватно-правних питања за потребе странке. За издавање оверених преписа или копија потребно је поднети захтев за издавање на прописаном обрасцу, уз навођење сврхе за коју се тражи.

Захтеви:
Увид у пројектну документацију
Радни стаж и лични доходак
Уверење о одузетој имовини
Издавање сведочанства или дипломе

Попуњен образац донети лично у Секретаријат Aрхива или послати на имејл адресу: sekretarijat@arhivpancevo.rs

За детаљнија обавештења обратите се писарници Секретаријата Aрхива на телефон 013/317-344 или путем имејл адресе: sekretarijat@arhivpancevo.rs