ЧИТАОНИЦА И БИБЛИОТЕКА

Читаоница

Радно време са странкама од понедeљка до петка, од 9 до 13 сати

Контакт телефон:
013/317-344, локал 19

E-mail:
arhivc@panet.rs

Наручивање грађе врши се до 13 сати за наредни радни дан.
Наручивање фотокопирања и скенирања врши се до 13 сати за наредни радни дан.
Најава посета путем телефона или имејл адресе arhivc@panet.rs са назнаком Истраживање.

За стране држављане, неопходно је најавити посету путем имејл адресе arhivc@panet.rs, с назнаком Research, као и тражење дозволе од Покрајинског секретаријата за културу. 

У читаоници Историјског архива у Панчеву истраживати могу сви заинтересовани корисници и циљне групе — студенти, ученици, научни сарадници, професори, истраживачи породичног порекла.
Истраживачима су доступна сва информативна средства Архива — сумарни и аналитички инвентари, пописи фондова, регистри архивске грађе, као и рачунари за преглед микрофилмованих црквених матичних књига, збирки фотографија, мапа или разгледница.

Библиотека

Радно време са странкама од понедeљка до петка, од 9 до 13 сати

Контакт телефон:
013/317-344, локал 19

Библиотека Историјског архива у Панчеву располаже разноврсним и богатим књижним фондом, монографијама, биографијама, стручним приручницима и часописима из области историографије, архивистике и сродних друштвених наука. Највећи део књижне грађе тиче се историје Панчева и читавог јужног Баната. У Библиотеци Историјског архива у Панчеву налазе се и историографске студије о Југославији и Србији, о националним мањинама, а има и књига о историјским дешавањима деведесетих година прошлог века. Библиотека поседује и књиге на румунском, мађарском и немачком језику, углавном o завичајнoj историjи, књиге из области историје уметности и монографије о знаменитим научницима и уметницима. У Библиотеци се чувају и општи водичи — информативна средства и публиковани аналитички инвентари — каталози, како панчевачког тако и других архива, 24 броја часописа „Информатор”, који је Архив објављивао од 1963. до 1985, као и друге вредне публикације.
Посебан и највреднији део библиотечког фонда чине публикације које је Архив објавио већином самостално, али и у суиздавачким пројектима више културних институција — укупно 218 публикација до сада, као и CD издања изложби архивских докумената.