A. 7. ПОЛИТИЧКЕ И ДРУШТВ-ПОЛИТ. ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ДРУШТВА И УДРУЖЕЊА

 

Редни број фонда или збирке Назив фонда или збирке Граничне године фонда или збирке
Ф. 6 Стрељачка дружина — Панчево 1813—1963.
Ф. 59 Добротворна задруга Српкиња панчевачких — Панчево 1894—1954.
Ф. 79 Учитељско удружење — Панчево (À délmagyarországi tanitóegylet pancsovai fiokköre) 1914—1916.
Ф. 86 Соколско друштво — Панчево 1919—1940.
Ф. 105 Градски одбор Црвеног крста — Панчево 1919—1962.
Ф. 114 Удружење југословенског учитељства, Среско учитељско друштво — Панчево 1924—1930.
Ф. 134 Срески одбор Црвеног крста — Панчево 1935—1962.
Ф. 135 Клуб брђана и станарица београдске скаутске жупе — Панчево 1936—1937.
Ф. 138 Соколско друштво — Уздин 1937—1938.
Ф. 170 Месни одбор Друштва Црвеног крста — Омољица 1942—1947.
Ф. 177 Месни комитет Савеза комунистичке омладине Југославије — Банатско Ново Село 1944—1948.
Ф. 178 Месни одбор Народне омладине Југославије — Банатско Ново Село 1944—1951.
Ф. 209 Окружни одбор Црвеног крста — Панчево 1945—1947.
Ф. 221 Срески комитет Савеза комуниста Србије — Алибунар 1944—1955.
Ф. 319 Срески комитет Савеза комуниста Србије — Панчево 1944—1965.
Ф. 322 Срески одбор Црвеног крста — Ковачица 1946—1952.
Ф. 327 Срески одбор Црвеног крста — Ковин 1946—1955.
Ф. 343 Општински комитет Савеза комуниста Србије — Панчево 1945—1989.
Ф. 348 Културно друштво „Валериу Докна” — Банатско Ново Село 1947—1955.
Ф. 361 Среско синдикално веће — Панчево 1946—1965.
Ф. 366 Савез културно-просветних друштава среза и града — Панчево 1952—1954.
Ф. 367 Срески одбор Друштва Црвеног крста — Панчево 1948—1955.
Ф. 368 Срески одбор Савеза бораца Народноослободилачког рата — Алибунар 1948—1955.
Ф. 373 Општински одбор Удружења бораца Народноослободилачког рата — Црепаја 1948—1958.
Ф. 378 Општински одбор Савеза удружења борачких организација општине Панчево 1946—1982.
Ф. 380 Савез удружења борачких организација среза Панчево 1948—1965.
Ф. 383 Градски одбор Антифашистичког фронта жена — Панчево 1948—1950.
Ф. 392 Савез културно-просветних друштава среза Ковачица 1950—1952.
Ф. 393 Срески комитет Савеза комуниста Србије — Ковачица 1944—1952.
Ф. 394 Срески савет Савеза пионира — Ковачица 1950—1952.
Ф. 411 Срески савет Савеза пионира — Панчево 1952—1954.
Ф. 418 Удружење ратних војних инвалида среза Панчево 1952—1965.
Ф. 419 Удружење резервних официра и подофицира среза Панчево 1936—1965.
Ф. 429 Месни одбор Савеза бораца — Делиблато 1953—1960.
Ф. 435 Савез организација за физичку културу среза Панчево 1953—1965.
Ф. 474 Срески одбор Социјалистичког савеза радног народа — Панчево 1955—1965.
Ф. 494 Срески комитет Народне омладине — Панчево 1952—1965.
Ф. 509 Општинско синдикално веће — Панчево 1945—1979.
Ф. 524 Ђачко привредно друштво Економске школе — Ковачица 1963—1966.
Ф. 525 Месна организација Савеза комуниста — Глогоњ 1948—1962.
Ф. 542 Француско друштво — Панчево 1921—1941.
Ф. 553 Ватрогасни савез општине — Панчево 1959—1968.
Ф. 554 Добровољно ватрогасно друштво — Панчево 1875—1976.
Ф. 561 Панчевачка радна бригада на изградњи „Омладинске пруге” — Панчево 1946.
Ф. 565 Одбор за прославу стогодишњице рођења др Светислава Касапиновића — Панчево 1939—1940.
Ф. 567 Културно-просветно друштво „Јожеф Атила” — Иваново 1945—1951.
Ф. 595 КУД „Абрашевић” ПИК-а „Тамиш” — Панчево 1937—1986.
Ф. 596 Савет пионира општине Панчево — Панчево 1953—1966.
Ф. 597 Ватрогасна жупа среза панчевачког — Панчево 1933—1944.
Ф. 598 Културно-просветна заједница општине Панчево — Панчево 1958—1980.
Ф. 599 Савез социјалистичке омладине Војводине — Општинска конференција ССОВ — Панчево 1960—1978.
Ф. 601 Савез добровољних ватрогасних друштава среза панчевачког — Панчево 1946—1964.
Ф. 610 Пионирски одред „Паја Маргановић” при Основној школи „Жарко Зрењанин” — Панчево 1959—1965.
Ф. 619 Савез синдиката Југославије — Општински одбор пријатеља природе — Управа одмаралишта — Панчево 1962—1965.
Ф. 621 Ауто-мото друштво „Црвена звезда” — Панчево 1949—1985.
Ф. 624 Културно-уметничко друштво „Станко Пауновић Вељко” — Панчево 1968—1976.
Ф. 640 Ђачка књижара „Чика Јова-Змај” — Панчево 1954—1956.
Ф. 655 Панчевачко пчеларско удружење — Панчево 1912—1958.
Ф. 658 Добровољно ватрогасно друштво — Качарево 1890—1950.
Ф. 675 Општинско веће Народне технике — Панчево 1957—1979.
Ф. 686 Среско синдикално веће — Ковин 1947—1955.
Ф. 689 Клуб просветних и јавних радника 1969—1973.
Ф. 691 Општинска конференција ССРН — Панчево 1947—1977.
Ф. 699 Савез синдиката Војводине, Веће Савеза синдиката општине — Ковин 1954—1980.
Ф. 700 НИО „Либертатеа” — Панчево 1945—1975.
Ф. 750 Клуб борачких удружења — Панчево 1962—1973.
Ф. 777 Дом пионира „Пионир” — Панчево 1966—1991.
Ф. 789 Општинска конференција Савеза  социјалистичке омладине — Ковачица 1963—1991.
Ф. 790 Општинска конференција Савеза социјалистичке омладине — Алибунар 1967—1991.
Ф. 826 Омладинска задруга „Студентска задруга” — Панчево 1957—1996.