A. 3. ПРОСВЕТНЕ, КУЛТУРНЕ И НАУЧНЕ УСТАНОВЕ

Редни број фонда или збирке Назив фонда или збирке Граничне године фонда или збирке
Ф. 13 Гимназија „Урош Предић” — Панчево 1863—1979.
Ф. 16 Управитељство српских народних школа — Панчево 1872—1895.
Ф. 17 Српско-народни месни школски одбор — Панчево 1872—1895.
Ф. 19 Српска виша девојачка школа — Панчевo 1872—1920.
Ф. 20 Основна школа „Доситеј Обрадовић” — Омољица 1872—1962.
Ф. 21 Основна школа „Т. Г. Масарик” — Јаношик (Zakladna škola „T. G. Masaryk”) 1872—1965.
Ф. 25 Мађарска грађанска и основна школа — Панчево (Allami polgári fiu iskola — Pancsova) 1874—1880.
Ф. 28 Патронат српске више девојачке школе — Панчево 1876—1890.
Ф. 30 Основна школа „Бора Радић” — Баваниште 1877—1957.
Ф. 32 Шесторазредна немачка основна школа — Панчево 1878—1898.
Ф. 33 Основна школа „Доситеј Обрадовић” — Панчево 1878—1956.
Ф. 34 Основна школа „Бранко Радичевић” — Панчево 1878—1957.
Ф. 35 Државна мађарска основна школа — Панчево 1879—1898.
Ф. 36 Основна школа „Михајло Пупин” — Панчево 1894—1946.
Ф. 37 Немачка основна школа — Панчево 1917—1933.
Ф. 38 Основна школа „Вожд Карађорђе” — Панчево 1939.
Ф. 39 Основна школа „Вук Караџић” — Панчево 1941—1948.
Ф. 40 Основна школа „Јован Јовановић Змај” — Панчево 1945—1951.
Ф. 41 Основна школа „Жарко Зрењанин” — Панчево 1959—1965.
Ф. 42 Основна школа — Селеуш (Scoala elementara) 1880—1961.
Ф. 45 Основна школа „Ђура Јакшић” — Ковин 1883—1947.
Ф. 46 Основна школа „Жарко Зрењанин” — Банатско Ново Село 1883—1958.
Ф. 47 Основна школа „Братство—јединство” — Војловица 1886—1957.
Ф. 48 Мађарска државна мушка грађанска школа — Панчево (Állami polgári fiú iskola) 1887—1918.
Ф. 53 Основна школа „Вук Караџић” — Старчево 1890—1962.
Ф. 58 Трговачко-шегртска школа — Панчево 1894—1935.
Ф. 60 Мађарска виша девојачка школа — Панчево (Állami felsö leányiskola) 1895—1905.
Ф. 66 Школа ученика у привреди мешовитог типа — Ковин 1902—1958.
Ф. 68 Женска занатска школа — Панчево 1903—1947.
Ф. 70 Мађарска краљевска државна грађанска девојачка школа — Панчево (Magyar királyi állami polgári leányiskola) 1905—1918.
Ф. 72 Домаћичка и живинарска школа — Баваниште 1907—1962.
Ф. 75 Основна школа — Ковачица 1903—1958.
Ф. 88 Српска мушка грађанска школа — Панчево 1919—1940.
Ф. 101 Месни школски одбор — Панчево 1919—1942.
Ф. 103 Основна школа „Јован Јовановић Змај” — Ковин 1919—1957.
Ф. 104 Основна школа „Моша Пијаде” — Иваново 1919—1957.
Ф. 107 Српска женска грађанска школа — Панчево 1920—1940.
Ф. 109 Основна школа „Олга Петров” — Банатски Брестовац 1919—1959.
Ф. 111 Занатско-трговачка и општа занатска школа — Баваниште 1922—1947.
Ф. 112 Трговачка академија — Панчево 1923—1932.
Ф. 115 Стручна продужна школа — Баваниште 1913—1948.
Ф. 117 Трговачка школа трговачке омладине — Панчево 1921—1946.
Ф. 119 Основна школа „Жарко Зрењанин” — Иланџа 1926—1962.
Ф. 121 Женска радничка школа — Панчево 1927—1944.
Ф. 122 Занатска школа — Панчево 1927—1946.
Ф. 125 Општа занатско-трговачка школа — Банатско Ново Село 1930—1931.
Ф. 133 Стручна продужна школа — Панчево 1927—1946.
Ф. 137 Школа ученика у привреди — Ковачица 1936—1958.
Ф. 142 Основна школа — Владимировац 1921—1958.
Ф. 143 Државна мешовита грађанска школа — Панчево 1940—1944.
Ф. 144 Основна школа — Алибунар 1940—1953.
Ф. 145 Државна школа за домаћице — Панчево 1941—1943.
Ф. 148 Четвороразредна приватна мађарска гимназија са правом јавности — Панчево 1941—1944.
Ф. 150 Мађарска занатска и трговачка шегртска школа — Панчево (A Magyar iparos es kereskedö inasiskola) 1941—1946.
Ф. 165 Народно позориште — Панчево 1941—1956.
Ф. 166 Основна школа — Николинци 1941—1966.
Ф. 206 Индустријско-занатска школа — Алибунар 1940—1946.
Ф. 208 Индустријско-занатска школа — Панчево 1945—1947.
Ф. 212 Непотпуна мешовита гимназија — Панчево 1945—1950.
Ф. 232 Основна школа „Жарко Зрењанин” — Качарево 1946—1962.
Ф. 321 Индустријска средња школа — Панчево 1946—1947.
Ф. 324 Непотпуна гимназија — Алибунар 1946—1953.
Ф. 331 Школа ученика у привреди „Борис Кидрич” — Панчево 1945—1977.
Ф. 339 Школа ученика у трговини — Панчево 1946—1960.
Ф. 345 Управа Дома културе — Банатско Ново Село 1947—1948.
Ф. 358 Техничка школа „Никола Тесла” — Панчево 1947—1977.
Ф. 364 Просветно-домаћички течај — Јабука 1948—1950.
Ф. 388 Учитељско-домаћичка школа — Панчево 1949—1957.
Ф. 398 Учитељска школа — Панчево 1950—1955.
Ф. 405 Просветно-домаћички течај — Омољица 1951—1954.
Ф. 407 Школа ученика у привреди — Омољица 1951—1957.
Ф. 408 Школа ученика у привреди — Банатско Ново Село 1951—1958.
Ф. 413 Виша трговинска школа — Панчево 1952—1955.
Ф. 432 Основна школа — Алибунар 1940—1960.
Ф. 442 Школа за пољопривредне произвођаче — Ковачица 1954—1959.
Ф. 451 Раднички универзитет „Марко Кулић” — Панчево 1956—1981.
Ф. 453 Школа за пољопривредне произвођаче — Омољица 1955—1956.
Ф. 460 Школа пољопривредних произвођача — Панчево 1955—1959.
Ф. 484 Школа за опште образовање одраслих — Баваниште 1957—1963.
Ф. 485 Школа за опште образовање радника — Омољица 1957—1963.
Ф. 489 Школа за опште образовање радника — Владимировац 1958—1960.
Ф. 500 Економска школа — Ковачица 1962—1970.
Ф. 549 Стручна продужна школа — Алибунар 1923—1940.
Ф. 550 Женска стручна школа — Алибунар 1955—1956.
Ф. 566 Стручна школа за ученике у индустрији и занатству — Иваново 1948.
Ф. 568 Државна мешовита грађанска школа — Ковин 1904—1946.
Ф. 569 Непотпуна мешовита гимназија — Ковин 1945—1956.
Ф. 570 Нижа женска занатска школа — Ковин 1926—1946.
Ф. 571 Непотпуна мешовита гимназија — Банатско Ново Село 1945—1958.
Ф. 572 Непотпуна гимназија — Омољица 1946—1953.
Ф. 573 Непотпуна гимназија — Баваниште 1946—1950.
Ф. 574 Школа за висококвалификоване раднике у трговини — Панчево 1965—1974.
Ф. 579 Непотпуна гимназија — Качарево 1947—1951.
Ф. 580 Школа ученика у привреди мешовитог типа — Качарево 1945—1958.
Ф. 581 Школа за пољопривредне произвођаче — Качарево 1954—1958.
Ф. 582 Школа за образовање одраслих — Качарево 1958—1962.
Ф. 583 Школа ученика у привреди — Владимировац 1946—1956.
Ф. 584 Основна школа „4. октобар” — Глогоњ 1917—1966.
Ф. 588 Школа ученика у привреди мешовитог типа — Дебељача 1913—1958.
Ф. 589 Основна школа „Моше Пијаде” — Дебељача 1885—1973.
Ф. 590 Школа пољопривредних произвођача — Дебељача 1955—1960.
Ф. 591 Државна грађанска школа — Дебељача 1913—1920.
Ф. 607 Школа за квалификоване раднике „Паја Маргановић” — Панчево 1958—1977.
Ф. 614 Школа за висококвалификоване раднике — Панчево 1955—1963.
Ф. 629 Мешовити хор младих „Никола Тесла” — Панчево 1971—1973.
Ф. 651 Медицинска школа „Стевица Јовановић” — Панчево 1959—1979.
Ф. 660 Економска школа — Панчево 1959—1979.
Ф. 670 Центар за стручно образовање радника „Радован Ћосић” — Опово 1962—1963.
Ф. 671 Економска школа „25. мај” — Алибунар 1964—1977.
Ф.677 Гимназија „Михајло Пупин” — Ковачица 1967—1979.
Ф. 678 Хемијско-технолошко техничка школа — Панчево 1961—1977.
Ф. 681 Школа за основно образовање одраслих „Радник” — Панчево 1945—1981.
Ф. 693 Образовни центар за образовање кадрова у металској, електротехничкој и саобраћајној струци „Никола Тесла” — Панчево 1977—1983.
Ф. 697 Школа за заједничко и позивно усмерено средње васпитање и образовање радника металске, електротехничке и саобраћајне струке „Никола Тесла” — Панчево 1982—1983.
Ф. 698 Школа за заједничко средње васпитање и образовање „Борис Кидрич” — Панчево 1977—1982.
Ф. 715 Интернат средњотехничке школе — Панчево 1946—1963.
Ф. 716 Дом ученика у привреди — Панчево 1949—1965.
Ф. 717 Дом ученика и ученица „Бора Радић” — Панчево 1956—1983.
Ф. 740 Основна школа „Гоце Делчев” — Јабука 1945—1985.
Ф. 749 Школа за заједничко средње васпитање и образовање „Паја Маргановић” — Панчево 1977—1983.
Ф. 772 Средња школа пољопривредне, ветеринарске и прехрамбене струке „Јосиф Панчић” — Панчево 1960—1984.
Ф. 778 Културни центар „3. октобар” — Алибунар 1966—1991.
Ф. 779 Центар за образовање стручних радника у терцијарним делатностима, робно-новчаном промету „Моша Пијаде” — Панчево 1977—1983.
Ф. 787 Просветно-педагошки завод „Братство и јединство” — Панчево 1965—1992.
Ф. 788 Раднички универзитет „Паја Маргановић” — Ковин 1961—1987.
Ф. 793 Основна школа „Жарко Зрењанин” — Скореновац 1899—1954.