A. 2. ПРАВОСУДНИ ОРГАНИ

Архивски фондови до 1918. године

 

Редни број фонда или збирке Назив фонда или збирке Граничне године фонда или збирке
Ф. 22 Краљевски срески суд — Ковачица      1873—1918.
Ф. 23 Краљевски судбени сто —  Панчево      1873—1918.
Ф. 26 Краљевски јавни бележници — Ковачица      1874—1944.
Ф. 29 Краљевски јавни бележници — Панчево      1876—1944.
Ф. 43 Краљевски срески суд — Алибунар      1882—1918.
Ф. 67 Краљевски срески суд — Ковин      1881—1918.
Ф. 80 Краљевски срески суд — Панчево      1872—1918.

 

 

Архивски фондови од 1918. до 1941. године

 

Редни број збирке или фонда

Назив фонда или збирке

Граничне године фонда или збирке

Ф. 91 Окружни суд Панчево      1919—1941.
Ф. 97 Срески суд — Алибунар      1919—1941.
Ф. 98 Срески суд — Ковачица      1919—1941.
Ф. 99 Срески суд — Панчево      1919—1941.
Ф. 531 Срески суд — Ковин      1919—1940.

 

 

Архивски фондови од 1941. до 1944. године

 

Редни број збирке или фонда

Назив фонда или збирке

Граничне године фонда или збирке

Ф. 152 Окружни суд — Панчево     1941—1944.
Ф. 161 Срески суд — Алибунар     1941—1944.
Ф. 162 Срески суд — Ковачица     1941—1944.
Ф. 163 Срески суд — Панчево     1941—1944.

 

 

Архивски фондови од 1944. године

 

Редни број збирке или фонда

Назив фонда или збирке

Граничне године фонда или збирке

Ф. 215 Срески суд — Ковачица 1945—1952.
Ф. 223 Среско јавно тужилаштво — Ковин 1945—1957.
Ф. 231 Окружни суд — Панчево 1946—1960.
Ф. 233 Срески суд — Алибунар 1945—1960.
Ф. 234 Срески суд — Панчево 1945—1960.
Ф. 316 Окружно јавно тужилаштво — Панчево 1945—1970.
Ф. 320 Окружни аграрни суд — Панчево 1946.
Ф. 323 Среско јавно тужилаштво — Ковачица 1946—1952.
Ф. 329 Среско јавно тужилаштво — Алибунар 1946—1955.
Ф. 357 Среско јавно тужилаштво — Панчево 1947—1959.
Ф. 434 Јавно правобранилаштво среза Панчево 1953—1965.
Ф. 478 Окружни привредни суд Панчево 1956—1959.
Ф. 585 Јавно правобранилаштво општине Ковачица 1960—1975.
Ф. 604 Општинско јавно правобранилаштво — Панчево 1955—1968.
Ф. 627 Основни суд удруженог рада — Панчево 1955—1973.
Ф. 631 Општински суд — Ковачица 1956—1985.
Ф. 632 Општински судија за прекршаје — Опово 1962—1976.
Ф. 659 Општинско јавно тужилаштво — Панчево 1956—1979.
Ф. 679 Општински суд — Алибунар 1920—1980.
Ф. 694 Виши суд — Панчево 1978—1982.
Ф. 785 Срески суд — Ковин 1941—1964.
Ф. 786 Друштвени правобранилац самоуправљања — Панчево 1975—1991.