САКУЛЕ

 

САКУЛЕ 

ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА

Протокол

Распон година

Број CD-a

рођених 1779—1797. 98
рођених 1797—1810. 98
рођених 1809—1814. 98
рођених 1814—1825. 99
рођених 1825—1836. 99
рођених 1836—1845. 99
рођених 1845—1847. 99
рођених 1848—1852. 100
рођених 1852—1880. 100
рођених 1881—1897. 100
 
умрлих 1780—1821. 103
умрлих 1821—1823. 103
умрлих 1824—1829. 104
умрлих 1829—1845. 104
умрлих 1845—1852. 104
умрлих 1852—1881. 104
умрлих 1881—1897. 105
венчаних 1779—1800. 101
венчаних 1801—1814. 102
венчаних 1814—1835. 102
венчаних 1836—1852. 102
венчаних 1852—1897. 102