КОВИН — КАТОЛИЧКА ЦРКВА

 

КОВИН 

КАТОЛИЧКА ЦРКВА

Протокол

Распон година

Број CD-a

крштених 1808—1836. 71
крштених 1837—1861. 71
крштених 1852—1886. 72
крштених 1887—1900. 73
рођених 1862—1887. 73
крштених 1887—1895. 74
крштених 1808—1836. 76
крштених 1871—1926. 76
крштених 1808—1836. 77
крштених 1887—1900. 77
крштених 1887—1900. 78
умрлих 1766—1775. 71
умрлих 1807—1851. 71
умрлих 1852—1871. 72
умрлих 1890—1914. 73
умрлих 1872—1890. 73
умрлих 1766—1775. 76
умрлих 1776—1808. 76
умрлих 1807—1851. 78
умрлих 1852—1871. 78
умрлих 1872—1890. 78
умрлих 1874—1899. 72
умрлих 1890—1914. 79
умрлих 1890—1914. 79
венчаних 1766—1775. 71
венчаних 1766—1775. 76
венчаних 1776—1808. 76
венчаних 1871—1926. 76
венчаних 1871—1926. 74
венчаних 1874—1899. 72