В. ЗБИРКЕ

 

Редни број фонда или збирке Назив фонда или збирке Граничне године фонда или збирке
Ф. 1 Збирка професора Ђорђа Живановића 1775—1996.
Ф. 2 Збирка мапа и планова 1722—1991.
Ф. 3 Збирка плаката 1787—2009.
Ф. 5 Збирка Александра Остојића 1808—1896.
Ф. 11 Збирка породица Алексић и Смедеревац 1854—1960.
Ф. 12 Збирка докумената о политичким збивањима и личностима из културног и научног живота Панчева  1743— 2008.
Ф. 65 Збирка мемоарске грађе о радничком и народноослободилачком покрету у jужном Банату 1900—1946.
Ф. 102 Збирка Стевана Томана — Ковачица 1919—1945.
Ф. 800 Збирка капетана ЈНА — ВЈ Милана Ђукића 1968—1997.