А. 5. ПРИВРЕДА

Редни број фонда или збирке Назив фонда или збирке Граничне године фонда или збирке
Ф. 27 „И. М. Вајферт”, пивара и фабрика слада д. д. — Панчево 1875—1945.
Ф. 50 Среска занатска комора — Панчево 1888—1962.
Ф. 55 Среска занатска комора, повереништво — Ковачица 1891—1961.
Ф. 62 Удружење занатлија — Дебељача 1898—1948.
Ф. 63 Српска земљорадничка задруга — Мраморак 1899—1949.
Ф. 74 Среска занатска комора, повереништво – Ковин 1909—1960.
Ф. 76 Предузеће за производњу и дистрибуцију плина „Плинара” — Панчево 1878—1945.
Ф. 77 Среска занатска комора, повереништво — Алибунар 1911—1960.
Ф. 78 Пчеларска задруга — Панчево 1912—1973.
Ф. 128 Сточарска приплодна задруга — Банатски Карловац 1930—1941.
Ф. 130 Сточарска приплодна задруга — Долово 1931—1946.
Ф. 131 Прва механичка фабрика стакла за прозоре а. д. — Панчево 1931—1946.
Ф. 132 Свињарска селекцијска задруга — Панчево 1932—1946.
Ф. 136 Удружење угоститеља за срез ковачички — Ковачица 1936—1946.
Ф. 139 Банатска текстилна индустрија „Инж. Ертл и друг” к. д. — Панчево 1937—1945.
Ф. 140 Творница штирка панчевачке кредитне банке — Јабука 1924—1945.
Ф. 188 Индустрија намештаја „Гај” — Панчево 1946—1982.
Ф. 213 Радничко-намештеничка набављачко-потрошачка задруга — Панчево 1945—1950.
Ф. 214 Југословенско речно бродарство „Бродоградилиште” — Панчево 1945—1952.
Ф. 224 Индустрија цигле и црепа „Југобанат” — Банатски Карловац 1945—1958.
Ф. 226 Предузеће за приказивање филмова — Панчево 1945—1958.
Ф. 230 Индустрија стакла — Панчево 1946—1960.
Ф. 235 Земљорадничка задруга „Светозар Марковић” — Долово 1945—1974.
Ф. 237 Сељачка радна задруга „Нови живот” —Мраморак 1946—1947.
Ф. 238 Сељачка радна задруга „Маршал Тито” — Плочица 1946—1947.
Ф. 239 Сељачка радна задруга „Дмитар Влахов” — Јабука 1946—1948.
Ф. 240 Сељачка радна задруга „Љубиша Миодраговић” — Мраморак 1946—1948.
Ф. 241 Сељачка радна задруга „Ратко Павловић Цицко” — Банатски Брестовац 1946—1948.
Ф. 242 Сељачка радна задруга „Рифат Бурџовић Тршо” — Банатски Брестовац 1946—1948.
Ф. 243 Сељачка радна задруга „Рифат Бурџовић Тршо” — Мраморак 1946—1953.
Ф. 244 Сељачка задруга „Србијанка” — Старчево 1946—1953.
Ф. 245 Сељачка радна задруга „Жикица Јовановић Шпанац” — Банатски Брестовац 1946—1953.
Ф. 246 Сељачка радна задруга „Братство” — Банатски Брестовац 1946—1958.
Ф. 247 Сељачка радна задруга „Христијан Карпуш” — Глогоњ 1946—1954.
Ф. 248 Сељачка радна задруга „Шумадија” — Банатски Карловац 1946—1954.
Ф. 249 Сељачка радна задруга „Црвена звезда” — Мраморак 1946—1958.
Ф. 250 Сељачка радна задруга „Подриње” — Омољица 1946—1958.
Ф. 251 Сељачка радна задруга „Партизан” — Мраморак 1946—1949.
Ф. 252 Сељачка радна задруга „Слога” — Јабука 1947—1948.
Ф. 253 Сељачка радна задруга „Црвена звезда” — Омољица 1947—1950.
Ф. 254 Сељачка радна задруга „Алекса Дејовић” — Банатски Карловац 1947—1951.
Ф. 255 Сељачка радна задруга „Слобо Никачевић” — Мраморак 1947—1948.
Ф. 256 Сељачка радна задруга „Напред” — Панчево 1947—1952.
Ф. 257 Сељачка радна задруга „Будућност” — Војловица 1947—1953.
Ф. 258 Сељачка радна задруга „Драгиша Мишовић” — Банатски Карловац 1947—1952.
Ф. 259 Сељачка радна задруга „Гоце Делчев” — Јабука 1947—1953.
Ф. 260 Сељачка радна задруга „Партизан” — Банатски Карловац 1951—1955.
Ф. 261 Сељачка радна задруга „Пролетер” — Сакуле 1947—1954.
Ф. 262 Сељачка радна задруга „Седми јули” — Омољица 1947—1952.
Ф. 263 Сељачка радна задруга „Жарко Зрењанин” — Долово 1947—1956.
Ф. 264 Сељачка радна задруга „Комуна” — Војловица 1947—1954.
Ф. 265 Сељачка радна задруга „Јединство” — Јабука 1948—1949.
Ф. 266 Сељачка радна задруга „Братство” — Јабука 1948—1951.
Ф. 267 Сељачка радна задруга „3. октобар” — Падина 1948—1953.
Ф. 268 Сељачка радна задруга „Демократија” — Глогоњ 1948—1954.
Ф. 269 Сељачка радна задруга „Мита Вукосављев” — Долово 1947—1959.
Ф. 270 Сељачка радна задруга „Златар” — Мраморак 1947—1965.
Ф. 271 Сељачка радна задруга „Слога” — Самош 1949.
Ф. 272 Сељачка радна задруга „Каћуша” — Јабука 1949—1950.
Ф. 273 Сељачка радна задруга „Валерију Докна” — Омољица 1949—1950.
Ф. 274 Сељачка радна задруга „Црвена звезда” — Уздин 1949—1953.
Ф. 275 Сељачка радна задруга „Прва петољетка” — Омољица 1948—1952.
Ф. 276 Сељачка радна задруга „Јанко Чмелик” — Падина 1949—1952.
Ф. 277 Сељачка радна задруга „Либертатеа” — Уздин 1949—1953.
Ф. 278 Сељачка радна задруга „Пеко Дапчевић” — Јабука 1949—1952.
Ф. 279 Сељачка радна задруга „Соња Маринковић” — Долово 1951—1958.
Ф. 280 Сељачка радна задруга „Благоје Нешковић” — Долово 1949—1952.
Ф. 281 Сељачка радна задруга „Будућност” — Ковачица 1949—1953.
Ф. 282 Сељачка радна задруга „Букурија” — Селеуш 1949—1953.
Ф. 283 Сељачка радна задруга „Јаношик” — Војловица 1949—1953.
Ф. 284 Сељачка радна задруга „Јединство” — Омољица 1949—1953.
Ф. 285 Сељачка радна задруга „Козјак” — Јабука 1949—1953.
Ф. 286 Сељачка радна задруга „Нова земља” — Иланџа 1949—1954.
Ф. 287 Сељачка радна задруга „Нови живот” — Делиблато 1949—1953.
Ф. 288 Сељачка радна задруга „Нови живот” — Нови Козјак 1949—1953.
Ф. 289 Сељачка радна задруга „Подунавље” — Иваново 1949—1954.
Ф. 290 Сељачка радна задруга „Слога” — Селеуш 1949—1954.
Ф. 291 Сељачка радна задруга „Ударник” — Јабука 1949—1953.
Ф. 292 Сељачка радна задруга „Напредак” — Глогоњ 1949—1954.
Ф. 293 Сељачка радна задруга „Победа социјализма” — Банатски Брестовац 1949—1954.
Ф. 294 Сељачка радна задруга „Победа социјализма” — Качарево 1949—1954.
Ф. 295 Сељачка радна задруга „Штефаник” — Јаношик 1949—1954.
Ф. 296 Сељачка радна задруга „Униреа” — Селеуш 1949—1954.
Ф. 297 Сељачка радна задруга „Вииторул” — Владимировац 1949—1954.
Ф. 298 Сељачка радна задруга „Зора” — Банатско Ново Село 1949—1958.
Ф. 299 Сељачка радна задруга „Наинтареа” — Владимировац 1949—1954.
Ф. 300 Сељачка радна задруга „Уреа” — Уздин 1952—1954.
Ф. 301 Сељачка радна задруга „Бора Симовић” — Дубовац 1951.
Ф. 302 Сељачка радна задруга „Срп и чекић” — Банатски Брестовац 1949—1954.
Ф. 303 Сељачка радна задруга „Каћуша” — Владимировац 1949—1953.
Ф. 304 Сељачка радна задруга „Братство—јединство” — Банатско Ново Село 1948—1954.
Ф. 305 Сељачка радна задруга „Зеленгора” — Мраморак 1951—1959.
Ф. 306 Сељачка радна задруга „Авала” — Иланџа 1952—1953.
Ф. 307 Сељачка радна задруга „Пролетер” — Глогоњ 1952—1953.
Ф. 308 Сељачка радна задруга „Први мај” — Омољица 1951—1954.
Ф. 309 Сељачка радна задруга „Слобода” — Падина 1952—1953.
Ф. 310 Сељачка радна задруга „Петефи Шандор” — Дубовац 1953.
Ф. 311 Сељачка радна задруга „1. мај” — Иланџа 1952—1954.
Ф. 312 Сељачка радна задруга „Обнова” — Самош 1953—1954.
Ф. 313 Сељачка радна задруга „Ратар” — Добрица 1953—1954.
Ф. 314 Сељачка радна задруга „Победа” — Мраморак 1953—1958.
Ф. 315 Сељачка радна задруга „Будућност” — Делиблато 1951—1959.
Ф. 317 Земљорадничка задруга „Будућност” — Банатско Ново Село 1949—1975.
Ф. 318 Земљорадничка задруга „Пешчара” — Делиблато 1945—1966.
Ф. 325 Трговинско предузеће „Звезда” — Панчево 1946—1954.
Ф. 326 Земљорадничка задруга — Гај 1945—1965.
Ф. 328 Срески савез земљорадничких задруга — Панчево 1946—1963.
Ф. 332 Народна пивара — Панчево 1946—1982.
Ф. 333 Предионица памучног предива „Трудбеник” — Панчево 1946—1981.
Ф. 334 Земљорадичка задруга — Локве 1946—1958.
Ф. 335 Земљорадничка задруга — Владимировац 1946—1958.
Ф. 337 Обућарска занатска задруга — Ковачица 1946—1958.
Ф. 338 Предузеће за призводњу хлеба, пецива, тестенина и обланди „Војводина” — Панчево 1946—1967.
Ф. 341 Молерско-фарбарска и фирмописачка задруга „Војводина” — Панчево 1946—1962.
Ф. 342 Текстилна индустрија — Панчево 1946—1963.
Ф. 344 Фабрика авиона „Утва” — Панчево 1946—1980.
Ф. 346 Предузеће за промет животних намирница — Панчево 1947—1951.
Ф. 347 Индустрија за прераду кудеље „Војводина” — Панчево 1947—1958.
Ф. 350 Фабрика сијалица „Тесла” — Панчево 1946—1971.
Ф. 352 Трговинско предузеће за купопродају стоке „Дунав” — Панчево 1947—1957.
Ф. 355 Млинско предузеће „Борис Кидрич” — Панчево 1947—1960.
Ф. 356 Земљорадничка задруга — Ковин 1945—1970.
Ф. 359 Земљорадничка задруга — Мраморак 1947—1970.
Ф. 360 Грађевинско предузеће „Партизан” — Панчево 1947—1963.
Ф. 363 Рејонски савез занатских задруга — Панчево 1948—1949.
Ф. 369 Срески савез земљорадничких задруга — Алибунар 1946—1955.
Ф. 370 Срески савез земљорадничких задруга — Ковин 1948—1955.
Ф. 371 Предузеће за промет житарица „Житопромет” — Панчево 1947—1960.
Ф. 374 Столарско предузеће „Будућност” — Банатски Карловац 1948—1958.
Ф. 376 Стругара „Струг” — Ковин 1948—1961.
Ф. 379 Пољопривредно добро „Пешчара” — Банатски Карловац 1946—1967.
Ф. 381 Земљорадничка задруга — Баранда 1949.
Ф. 382 Предузеће за откуп и промет поврћем „Повртар” — Панчево 1949—1951.
Ф. 384 Предузеће за промет стоком и сточним производима „Сточар” — Панчево 1949—1951.
Ф. 385 Среско откупно предузеће „Триглав” — Алибунар 1949—1951.
Ф. 386 Среско угоститељско предузеће — Алибунар 1949—1951.
Ф. 389 Комунална установа „Комуналац” — Ковин 1949—1983.
Ф. 390 Занатска радионица за плетење трске „Трскара” — Дебељача 1946—1972.
Ф. 391 Установа за унапређење свиларства и памука НРС „Свилопрелац” — Панчево 1946—1972.
Ф. 395 Срески савез земљорадничких задруга — Ковачица 1950—1952.
Ф. 396 Земљорадничка задруга — Банатски Брестовац 1950—1952.
Ф. 397 Среско откупно предузеће „Слобода” — Алибунар 1950—1953.
Ф. 400 Творница сухомеснатих производа и конзерви „Банат” — Банатски Карловац 1950—1964.
Ф. 402 Среска занатска набавно-продајна задруга Ковачица 1950—1962.
Ф. 403 Среско дрварско предузеће „Огрев” — Ковачица 1951—1952.
Ф. 404 Аутотранспортно предузеће — Панчево 1948—1984.
Ф. 406 Угоститељско предузеће „Авала” — Панчево 1952—1973.
Ф. 409 Фабрика сода-воде „Содара” — Дебељача 1951—1962.
 Ф. 414 Среска сточарско-ветеринарска станица — Ковин 1952—1956.
Ф. 415 Градско металско предузеће „Кључ” — Панчево 1952—1960.
Ф. 416 Трговинско предузеће на велико „Војводина” — Панчево 1949—1957.
Ф. 417 Фабрика обуће „Панчево” — Панчево 1952—2007.
Ф. 420 Трговинска комора за срез панчевачки — Панчево 1952—1962.
Ф. 421 Угоститељска комора за срез панчевачки — Панчево 1946—1962.
Ф. 423 Пољопривредно добро „Младост” — Локве 1953—1955.
Ф. 424 Земљорадничка произвођачка задруга „Будућност” — Ковин 1953—1956.
Ф. 425 Земљорадничка произвођачка задруга „Нови живот” — Ковин 1953—1956.
Ф. 426 Установа за вршење комуналних услуга „Комуналац” — Банатско Ново Село 1950—1992.
Ф. 427 Општинска кланица — Ковин 1953—1961.
Ф. 428 Бетонска индустрија — Панчево 1953—1963.
Ф. 430 Трговинско предузеће грађевинског материјала „Кречана” — Ковин 1953—1960.
Ф. 431 Занатска набавно-продајна задруга — Панчево 1953—1960.
Ф. 433 Установа са самосталним финансирањем „Комуналац” — Панчево 1953—1963.
Ф. 437 Задружно предузеће за израду грађевина и намештаја „Слога” — Ковин 1953—1965.
Ф. 438 Пољопривредно добро „Бразда” — Банатско Ново Село 1953—1965.
Ф. 439 Угоститељско предузеће друштвене исхране „Снежана” — Панчево 1956—1975.
Ф. 440 Сточарско-припусна станица — Сакуле 1954—1958.
Ф. 443 Трговинско предузеће „Банат” — Делиблато 1957—1960.
Ф. 445 Млинско предузеће „Партизан” — Делиблато 1953—1962.
Ф. 446 Основни савез земљорадничких задруга среза панчевачког — Панчево 1954—1962.
Ф. 447 Градска пијачна управа — Панчево 1954—1963.
Ф. 448 Индустрија грађевинског материјала „Тамиш” — Панчево 1954—1963.
Ф. 449 Комунално предузеће за производњу и одржавање зеленила „Цвећарство” — Панчево 1954—1963.
Ф. 450 Предузеће за експлоатацију и прераду племените врбе, трске и рогозе „Напредак” — Панчево 1954—1965.
Ф. 452 Трговинско предузеће „Звезда” — Ковин 1955.
Ф. 454 Грађевинско занатско предузеће „Црна бара” — Ковин 1955—1957.
Ф. 455 Зидарско-тесарска задруга „Тамиш” — Панчево 1955—1957.
 Ф. 456 Среска сточарско-ветеринарска станица — Банатски Карловац 1955—1958.
Ф. 457 Сточарско-припусна станица — Ковин 1953—1958.
Ф. 458 Трговинско предузеће „Будућност” — Баваниште 1955—1960.
Ф. 459 Грађевинско предузеће „Слога” — Панчево 1955—1960.
Ф. 461 Трговинско предузеће „Дрвар” — Панчево 1954—1962.
Ф. 462 Месарско-кобасичарска задруга „Војводина” — Старчево 1955—1960.
Ф. 463 Месарско предузеће „Будућност” — Ковин 1952—1960.
Ф. 464 Трговинско предузеће „Слога” — Мраморак 1955—1960.
Ф.465 Женска кројачка задруга „Мода” — Панчево 1955—1961.
Ф. 466 Самостална угоститељска радња „Центар” — Ковачица 1955—1962.
Ф. 467 Самостална угоститељска радња „Путник” — Ковачица 1955—1962.
Ф. 468 Трговинско предузеће „Напредак” — Ковин 1951—1967.
Ф. 469 Угоститељско предузеће „Слобода” — Црепаја 1955—1962.
Ф. 473 Угоститељско предузеће „Банат” — Ковачица 1955—1964.
Ф. 476 Трговинско предузеће „Врело” — Ковин 1956—1958.
Ф. 477 Земљорадничка задруга — Николинци 1956—1957.
Ф. 480 Електротехничко предузеће „Светлост” — Панчево 1956—1963.
Ф. 482 Задружни пословни савез „Ратар” — Панчево 1956—1967.
Ф. 483 Пословни савез за механизацију и хемизацију пољопривреде — Панчево 1956—1961.
Ф. 486 Трговачко предузеће „Златна пчела” — Скореновац 1959.
Ф. 487 Трговинско предузеће „Задругар” — Гај 1959—1960.
Ф. 488 Земљорадничка произвођачка задруга „Пољопривредник” — Банатски Карловац 1958—1959.
Ф. 490 Четкарска задруга „Инвалид” — Панчево 1958—1962.
Ф. 491 Комунално грађевинско предузеће „Јединство” — Качарево 1958—1962.
Ф. 492 Молерско-фарбарска задруга „Естетика” — Самош 1958—1962.
Ф. 495 Самостална угоститељска радња „Београд” — Дебељача 1960—1962.
Ф. 496 Среска пољопривредно-шумарска комора — Панчево 1959—1964.
Ф. 497 Угоститељско предузеће „Слога” — Дебељача 1960—1962.
Ф. 498 Комунално предузеће „Димњак” — Панчево 1961—1963.
Ф. 499 Среска привредна комора — Панчево 1962—1965.
Ф. 501 Грађевинско-индустријско предузеће „Конструктор” — Панчево 1946—1978.
Ф. 502 Металопрерађивачко предузеће „Црвена звезда” — Ковин 1961—1968.
Ф. 503 Грађевинско занатско предузеће „Војводина” — Панчево 1967—1970.
Ф. 504 Српска земљорадничка задруга — Делиблато 1901—1936.
Ф. 505 Српска земљорадничка задруга — Опово 1912—1940.
Ф. 507 Задруга за набавку и продају — Уздин 1945—1948.
Ф. 508 Задруга за набавку и продају с. о. ј. — Банатско Ново Село 1945—1955.
Ф. 510 Сељачка радна задруга „Црвена звезда” — Банатски Карловац 1946—1950.
Ф. 511 Индустрија скроба — Јабука 1946—1963.
Ф. 512 „Светлост”, електрична задруга с. о. ј. — Банатско Ново Село 1946—1955.
Ф. 513 „Плинара”, предузеће за производњу плина, нафте, нафтних деривата и аутопревоз — Панчево 1946—1986.
Ф. 514 Сељачка радна задруга „Добривоје Радосављевић” — Банатски Брестовац 1949.
Ф. 515 Сељачка радна задруга „Александар Ранковић” — Банатски Брестовац 1949—1950.
Ф. 516 Предузеће за прераду житарица млин „Пролетер” — Банатско Ново Село 1952—1959.
Ф. 517 Пољопривредно добро „Победа” — Владимировац 1953—1963.
Ф. 518 Сточарско-припусна станица — Банатско Ново Село 1953—1958.
Ф. 519 „Мали Луг”, предузеће за откуп, производњу и промет свим алкохолним пићима — Банатски Карловац 1954—1956.
Ф. 520 „Победа”, трговинско предузеће — Банатско Ново Село 1955.
Ф. 521 Пољопривредно-производно предузеће за узгој и тов стоке „Одгајивач” — Јабука 1955—1956.
Ф. 523 Пољопривредна задруга „Јединство” — Уздин 1958—1977.
Ф. 526 Пекарско предузеће „Промет” — Глогоњ 1948—1971.
Ф. 527 Ваздухопловни центар — Панчево 1965—1973.
Ф. 528 Предузеће поштанског, телеграфског и телефонског саобраћаја — Панчево 1961—1963.
Ф. 530 Издавачко предузеће „Браћа Јовановић” — Панчево 1966—1970.
Ф. 533 Предузеће за превоз робе и материјала у друмском саобраћају Југославије, промет возила, машина и резервних ауто-делова „Послотранс” — Опово 1969—1974.
Ф. 534 Панчевачко грађевинско предузеће „Панграп” — Панчево 1957—1975.
Ф. 535 „Банатско електрично” д. д. Панчево — Панчево 1924—1948.
Ф. 536 Електрично предузеће — Панчево 1939—1960.
Ф. 537 „Електровојводина” — Нови Сад, Радна јединица „Дистрибуција” — Панчево 1955—1968.
Ф. 538 Грађевинско занатско предузеће „Изградња промет” Дубровник, Самостална организација удруженог рада „Дунав” — Алибунар 1970—1972.
Ф. 539 Пољопривредно-индустријски комбинат „Тамиш” — Радна јединица за инвестициону изградњу — Панчево 1964—1971.
Ф. 540 Стамбена задруга „Тамиш” — Панчево 1960—1971.
Ф. 541 Грађевинско монтажно предузеће „Теразије” — Нови Сад, Самостални грађевински погон „Монтоградња” — Панчево 1971—1974.
Ф. 545 Трговинско предузеће „Slovenija INPEX” — Крњача — Панчево 1970—1975.
Ф. 546 Прва подунавска предионица памука и конца а. д. — Панчево 1938—1945.
Ф. 547 Фабрика летилица „Утва” а. д. — Панчево 1938—1946.
Ф. 551 Железничка стамбена задруга „Банат” — Панчево 1957—1975.
Ф. 552 Акционарско друштво „Антоновић” — Панчево 1922—1946.
Ф. 555 Земљорадничка произвођачка задруга „Луне Миловановић” — Баваниште 1958—1965.
Ф. 556 Друштвено пољопривредно добро „Обнова” — Баваниште 1953—1959.
Ф. 557 Сељачка радна задруга „Маршал Тито” — Баваниште 1947—1953.
Ф. 558 Сељачка радна задруга „Иво Лола Рибар” — Баваниште 1949—1959.
Ф. 559 Сељачка радна задруга „Јадран” — Баваниште 1953—1958.
Ф. 560 Фабрика сијалица „Тесла” а. д. Панчево — Панчево 1938—1946.
 Ф. 562 Градско погребно предузеће — Панчево 1945—1949.
Ф. 563 Панчевачка фабрика мртвачких сандука „Стеван Рајзер” — Панчево 1933—1938.
Ф. 564 Градско столарско предузеће „6. октобар” — Панчево 1946—1957.
Ф. 576 Занатско столарско предузеће „Јавор” — Панчево 1956—1985.
Ф. 577 „Агровојводина” експорт-импорт — Нови Сад, пословна јединица — Панчево 1963—1970.
Ф. 578 „Младост”, грађевинско-занатско предузеће — Алибунар 1967—1973.
Ф. 586 Пољопривредна сервисна радионица „Пољосервис” — Панчево 1959—1963.
Ф. 587 Пољопривредна ремонтна радионица „Ремонт” — Панчево 1950—1962.
Ф. 593 Предузеће за промет, ремонт и сервис „Аутобанат” — Панчево 1963—1970.
Ф. 600 Задружно трговачко предузеће ССЗЗ — Панчево 1952—1957.
Ф. 602 Градско грађевинско предузеће „Грађевинар” — Панчево 1948—1950.
Ф. 603 „Излетник”, установа за организацију одмора и путовања — Панчево 1966—1973.
Ф. 605 Трговинско предузеће на велико и мало и посредовање „Словенија инвест”, Мурска Собота, представништво у Панчеву — Панчево 1970.
Ф. 606 Трговинско предузеће на велико „Сточар” — Панчево 1957—1961.
Ф. 615 Установа са самосталним финансирањем „Излетиште Бела стена” — Панчево 1961—1963.
Ф. 617 Туристички савез општине Панчево 1963—1966.
Ф. 618 Туристички савез среза Панчево 1959—1964.
Ф. 620 Занатлијско продајно-набавна задруга — Ковин 1951—1962.
Ф. 622 Станица за заштиту биља — Ковин 1958.
Ф. 623 Млинско предузеће „Млинар” — Ковин 1957—1959.
Ф. 625 „Грађевинар”, трговинско предузеће за промет грађевинским и огревним материјалом на велико и мало — Нови Сад, стовариште Панчево — Панчево 1951—1954.
Ф. 626 Трговинско предузеће огревним и грађевинским материјалом „Зеленгора” — Панчево 1954—1958.
Ф. 628 „Грађевинар”, трговачка радња за грађевински и огревни материјал — Панчево 1953—1957.
Ф. 630 Предузеће за промет огревним и неметалним грађевинским материјалом „Огрев” — Панчево 1949—1958.
Ф. 633 Трговинско предузеће „Војвођанка” — Долово 1955—1960.
Ф. 634 „Промет”, трговинско предузеће — Панчево 1954—1963.
Ф. 635 „Тргоцентар”, трговинско предузеће на велико — Панчево 1954—1964.
Ф. 636 Трговинско предузеће на велико „Јужни Банат” — Панчево 1950—1963.
Ф. 637 „Градски магазин”, градско трговачко предузеће — Панчево 1946—1954.
Ф. 638 „Славија”, трговинско предузеће за промет индустријском робом на мало — Панчево 1958—1960.
Ф. 639 „Узор”, трговинско предузеће за текстил, обућу и галантерију на мало — Панчево 1954—1960.
Ф. 641 Трговинска радња „Срна” колонијала и прехрамбених производа — Панчево 1954—1957.
Ф. 642 Трговинска радња „Дуга” — Панчево 1954—1957.
Ф. 643 Трговинско предузеће „Сава” — Панчево 1954—1958.
Ф. 644 Трговинска радња мешовитом робом „Банат” — Банатски Брестовац 1954—1955.
Ф. 645 Трговинско предузеће „Јадран” — Качарево 1956—1960.
Ф. 646 Трговинско предузеће „Први мај” — Панчево 1954—1960.
Ф. 647 Трговинска радња мешовитом робом „Дрина” — Панчево 1954.
Ф. 649 Дрвно индустријско предузеће „Банат” — Ковин 1948—1980.
Ф. 650 „Војводинапут” Панчево — радна организација за изградњу и одржавање саобраћајних објеката — Панчево 1960—1971.
Ф. 652 Удружење занатлија среза — Панчево 1933—1961.
Ф. 656 Пословно удружење за механизацију и хемизацију пољопривреде — Панчево 1957—1973.
Ф. 663 Удружење занатлија среза алибунарског — Алибунар 1932—1950.
Ф. 664 Удружење занатлија среза ковинског — Ковин 1911—1960.
Ф. 665 Удружење занатлија среза ковачичког — Ковачица 1922—1959.
Ф. 666 Београдска индустрија меса „Славија” Београд — погон Мраморак 1970—1972.
Ф. 667 Пољопривредно-индустријски комбинат Ковин, Погон за пољопривреду „Златар” — Мраморак 1964—1972.
Ф. 668 Стамбено предузеће — Ковин 1965—1972.
Ф. 669 ПИК „Тамиш”, СОУР Панчево, РО пољопривреде „Селеуш” 1957—1980.
Ф. 673 Занатско услужно предузеће „Услуга” — Ковин 1965—1970.
Ф. 674 Комунална установа „Универзал” — Баваниште 1955—1973.
Ф. 676 Молерско-фарбарско предузеће „Пролетер” — Ковин 1955—1977.
Ф. 680 Радна организација за промет грађевинског материјала „Универзалкомерц” — Ковин 1981—1982.
Ф. 682 Индустрија хемијских производа „Панонија” — Панчево 1965—1982.
Ф. 684 Индустрија и трговина грађевинског материјала „Никола Крга” Смедерево, ООУР Ковин — Баваниште 1973—1981.
Ф. 685 Циглана „Наша слога” — Ковин 1944—1972.
Ф. 687 Зидарско-тесарска задруга „Први мај” — Мраморак 1957—1961.
Ф. 688 Месарско-кобасичарска задруга „Бегеј” — Алибунар 1954.
Ф. 690 Угоститељско предузеће „Слобода” — Панчево 1956—1982.
Ф. 692 Биро за пројектовање и инжењеринг „Панпројект” — Панчево 1954—1982.
Ф. 695 ТУТРО „Прогрес”, ООУР Банат — Ковачица 1955—1972.
Ф. 696 СОУР ПКБ Београд, РО Ратарско сточарско индустријско предузеће — ПКБ Опово, ООУР „Сакуле” — Сакуле 1973—1982.
Ф. 701 РО за прераду коже, производњу крзнене одеће и кожне галантерије „Крзнара” — Панчево 1957—1983.
Ф. 702 ПИК „Тамиш” Панчево, ООУР Мешаона сточне хране — Јабука 1964—1979.
Ф. 703 ПИК „Тамиш” Панчево, ООУР „Пољопривреда” — Качарево 1960—1982.
Ф. 704 Млинско предузеће „Слободна Војводина” — Качарево 1949—1962.
Ф. 705 Комунално пекарско предузеће „Охрид” — Качарево 1954—1962.
Ф. 706 Земљорадничка произвођачка задруга „Сутјеска” — Качарево 1946—1961.
Ф. 707 Земљорадничка задруга „Вардар” — Качарево 1945—1969.
Ф. 708 Земљорадничка произвођачка задруга „Црвени пролетер” — Качарево 1946—1962.
Ф. 709 Пољопривредна задруга „Младост” — Качарево 1954—1965.
Ф. 710 Општа земљорадничка задруга „Младост” — Качарево 1946—1977.
Ф. 711 Земљорадничка задруга „Младост” — Сакуле 1954—1975.
Ф. 712 Пољопривредно предузеће „Сигет” — Сакуле 1954—1964.
Ф. 713 ГИК „Конструктор” Панчево, ГРО „Ставител” — Ковачица, Радна заједница — Ковачица 1959—1981.
Ф. 714 СОУР ПИК „Тамиш”, РЗ Заједничке службе — Панчево 1962—2011.
Ф. 718 Ћурчијско-крзнарска радионица земљорадничке задруге „Панчевац” — Панчево 1954—1958.
Ф. 719 „Утва”, СОУР металне индустрије, ТРО „Утва-комерц” — Панчево 1968—1982.
Ф. 721 ПИК „Тамиш” Панчево, ООУР „Пољопривреда” — Нови Козјак 1960—1978.
Ф. 722 „Нафта-гас” — Нови Сад, Организација истраживања и производње нафте и гаса Нови Сад — ООУР Производња нафте и гаса „Јужни Банат” — Јаношик 1961—1981.
Ф. 723 ПИК „Тамиш” Панчево, РО пољопривреде — Глогоњ 1957—1976.
Ф. 724 Фабрика гумарских машина и ливница „Милан Премасунац” — Качарево 1947—1974.
Ф. 725 „Банат”, РО за услужну, комуналну и трговинску делатност — Ковин 1977—1981.
Ф. 726 Земљорадничка задруга „1. мај” — Нови Козјак 1956—1968.
Ф. 727 Сељачка радна задруга „Пролетер” — Нови Козјак 1956—1959.
Ф. 728 Пољопривредно добро „Извор” — Иланџа 1957—1963.
Ф. 729 ПИК „Тамиш”, РО „Ветерина” — Панчево 1966—1981.
Ф. 730 „Лука Дунав”, ООУР Пристаниште складиште — Панчево 1962—1984.
Ф. 732 Пословна заједница за унапређење рада и развоја у производњи, преради и промету пољопривредних производа „Јужни Банат” — Панчево 1976—1981.
Ф. 733 ПИК „Братство”, ООУР пољопривреде „Једнота” — Ковачица 1973—1981.
Ф. 734 Пољопривредно добро „Долина” — Падина 1953—1967.
Ф. 735 ПИК „Тамиш” Панчево, ООУР „Ремонт—транспорт—промет” — Панчево 1963—1980.
Ф. 736 ПИК „Тамиш” Панчево, РОП „Јабука” — Јабука 1975—1980.
Ф. 737 „Стотекс” — Нови Сад, Трговинско предузеће ООУР „Будућност” — Ковачица 1956—1981.
Ф. 739 Земљорадничка задруга „Пољопривредник” — Ковачица 1970—1974.
Ф. 741 СОУР ПИК „Тамиш” Панчево, ПИК „Ковин” — ООУР за производњу шећера „Фабрика шећера” — Ковин 1955—1985.
Ф. 742 Фабрика производа од гуме и пластичних маса ГИП Панчево 1954–1974.
Ф. 743 Занатско-услужна РО „Технички центар” — Панчево 1960—1982.
Ф. 744 Пољопривредно предузеће „Панонија” — Црепаја 1953—1973.
Ф. 745 ПИК „Тамиш”, РО пољопривреде — Добрица 1962—1980.
Ф. 746 „Лука Дунав”, ООУР „Механизација” — Панчево 1960—1985.
Ф. 747 СОУР ПИК „Тамиш”, РО живинарства „Репроцентар” — Панчево 1964—1994.
Ф. 748 Предузеће за утовар, истовар и превоз робе — Панчево 1947—1962.
Ф. 751 ПИК „Тамиш”, РО пољопривреде — Старчево 1954—1982.
Ф. 756 ПИК „Тамиш”, РО „Омољица” — Омољица 1954—1974.
Ф. 757 ПИК „Тамиш”, РО „Тамиш-комерц”, ООУР „Панчево” — Панчево 1969—1984.
Ф. 759 „Пројектинвест” — Панчево 1960—1983.
Ф. 760 Рафинерија нафте Панчево — Панчево 1960—1985.
Ф. 761 ПИК „Братство”, ООУР „Пољопривредник” — Ковачица 1973—1980.
Ф. 762 Земљорадничко-произвођачка задруга „Једнота” — Ковачица 1954—1972.
Ф. 763 Земљорадничка задруга „Златица” — Опово 1955—1974.
Ф. 764 Предузеће ДТД — Нови Сад, Пољопривредно добро „Задругар” — Добрица 1970—1974.
Ф. 765 Земљорадничка задруга — Добрица 1945—1982.
Ф. 766 Пољопривредно добро „Банат” — Уздин 1953—1960.
Ф. 767 ПИК Банатски Карловац — Пољопривредни погон „Извор” — Иланџа 1959—1972.
Ф. 768 Комбинат за промет, прераду житарица и семенске робе „Ратар” — Панчево 1953—1971.
Ф. 769 „Гранекспорт” — Београд, Индустријско-прехрамбени погон „Ратар” — Панчево 1972—1976.
Ф. 770 ДТД Водопривредно предузеће — Рејонски погон ДТД — Панчево 1952—1972.
Ф. 771 „Утва” Панчево, РО „Конструкције”, ООУР „Монтажа—конструкција” — Панчево 1977—1987.
Ф. 775 „Град”, РО за просторно и инвестиционо пројектовање — Ковин 1946—1948.
Ф. 780 Земљорадничко-произвођачка задруга „Слога” — Ковин 1956—1965.
Ф. 781 Завод за комуналну изградњу — Панчево 1966—1976.
Ф. 782 Стамбено предузеће за газдовање стамбеним зградама и становима — Панчево 1964—1977.
Ф. 784 Фонд за стамбену изградњу Народног одбора општине Панчево — Панчево 1962—1965.
Ф. 791 РО за узгој и прераду врбовог прућа „Дубовац” у стечају — Дубовац 1986—1992.
Ф. 792 РО за комуналне послове „Стандард” — Панчево 1952—1993.
Ф. 794 ТДП „Градина” — Панчево 1946—1954.
Ф. 795 Шумско газдинство „Панчево”, Шумска управа „Делиблато”, Шумска управа „Бела Црква” — Панчево 1898—1954.
Ф. 796 ДП „Иво Курјачки” — Панчево 1955—2002.
Ф. 797 ДOO у друштвеној својини за промет роба и услуга „Синдипан” у стечају — Панчево 1992—2003.
Ф. 798 Пољопривредно добро „7. јули” — Ковин 1956—1962.
Ф. 799 Стамбена задруга ХИП-а Панчево 1985—2004.
Ф. 801 ДOO „Аутоматика” — Панчево 1990—2003.
Ф. 802 Регионална привредна комора — Панчево 1975—2002.
Ф. 803 Модна конфекција „Алкрој” а. д. у стечају — Алибунар 1985—2005.
Ф. 807 ДП „Утва радник” — Панчево 1955—2008.
Ф. 808 ДП „ХИП — Друштвена исхрана” са ПО — Панчево 1975—2010.
Ф. 809 ДП „Лука Ковин” — Ковин 1973—2009.
Ф. 810 ГП „Графичар” д. о. о. — Ковин 1964—2003.
Ф. 812 АД Индустрија фармацеутске пластике „Алибунар” — Алибунар 1979—2004.
Ф. 827 Индустрија стакла „Украс” — Алибунар 1967—2009.
Ф. 828 ГП „Пионир” — Ковин 1956—2002.