А. 1. УПРАВА И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

Архивски фондови до 1918. године

 

Редни број Назив фонда или збирке Граничне године фонда или збирке
Ф. 4 Магистрат муниципалног града Панчева 1794—1918.
Ф. 8 Магистрат — Окружни одбор — Панчево 1848—1849.
Ф. 18 Општина Омољица (Omlódi nagyközség) 1872—1918.
Ф. 24 Општина Старчево (Tàrcso nagyközség) 1873—1918.
Ф. 31 Краљевско среско начелство — Алибунар 1878—1918.
Ф. 44 Општина Брестовац 1882—1918.
Ф. 49 Општина Иваново 1887—1918.
Ф. 51 Општина Николинци 1889—1918.
Ф. 52 Среско начелство среза ковинског — Ковин 1890—1918.
Ф. 54 Среско начелство среза ковачичког — Ковачица 1874—1918.
Ф. 56 Школски сто муниципалног града Панчева 1892—1943.
Ф. 61 Општина Фердин (Ferdinandfalva nagyközség) 1896—1918.
Ф. 64 Општина Ковачица 1900—1918.
Ф. 71 Општина Јабука 1907—1913.
Ф. 73 Општина Опово 1909—1918.
Ф. 217 Рејонска катастарска управа — Ковин 1873—1953.
Ф. 236 Рејонска катастарска управа — Панчево 1872—1961.

 

 

Архивски фондови од 1918. до 1941. године

 

Редни број фонда или збирке Назив фонда или збирке Граничне године фонда или збирке
Ф. 81 Општина иланџанска — Иланџа 1918—1940.
Ф. 82 Општина фердинска — Фердин 1918—1941.
Ф. 83 Среско начелство — Ковин 1918—1941.
Ф. 84 Општина николиначка — Николинци 1889—1959.
Ф. 85 Општина александровачка — Словачки Александровац 1919—1940.
Ф. 87 Среско начелство — Ковачица 1919—1940.
Ф. 89 Школско надзорништво — Панчево 1919—1940.
Ф. 90 Градско поглаварство — Панчево 1919—1941.
Ф. 92 Општина ивановска — Иваново 1919—1941.
Ф. 93 Општина ковачичка — Ковачица 1919—1941.
Ф. 94 Општина омољичка — Омољица 1919—1941.
Ф. 95 Општина оповска — Опово 1919—1941.
Ф. 96 Општина старчевачка — Старчево 1919—1941.
Ф. 100 Среско начелство — Алибунар 1919—1941.
Ф. 106 Општина доловска — Долово 1920—1945.
Ф. 108 Пореска управа — Ковачица 1920—1944.
Ф. 110 Општина брестовачка — Банатски Брестовац 1921—1941.
Ф. 113 Општинска управа — Дебељача 1923—1939.
Ф. 120 Жандармеријска станица — Добрица 1927—1941.
Ф. 123 Општина алибунарска — Алибунар 1928—1933.
Ф. 124 Општина самошка — Самош 1928—1941.
Ф. 126 Општина падинска — Падина 1930—1940.
Ф. 127 Општина Свети Михајло 1930—1940.
Ф. 141 Општина јабучка — Јабука 1938—1940.
Ф. 612 Општинска управа — Уздин 1919—1941.

 

 

Архивски фондови од 1941. до 1944. године 

 

 Редни број фонда или збирке Назив фонда или збирке Граничне године збирке или фонда
Ф. 146 Општина Дебељача (Gemeinde Debeljača) 1941—1943.
Ф. 147 Општинска управа — Банатски Брестовац (Gemeindeamt Rustendorf) 1941—1943.
Ф. 149 Градско поглаварство — Панчево 1941—1944.
Ф. 151 Округ Алибунар 1941—1944.
Ф. 153 Општина Фердин (Gemeinde Ferdin) 1941—1944.
Ф. 154 Општина Иваново (Gemeinde Ivanovo) 1941—1944.
Ф. 155 Општина Ковачица 1941—1944.
Ф. 156 Општина Словачки Александровац (Gemeinde Slovački Aleksandrovac) 1941—1944.
Ф. 157 Општина Старчево (Gemeinde Starčevo) 1941—1944.
Ф. 158 Општинска управа — Иланџа (Gemeindeamt) 1941—1944.
Ф. 159 Општинска управа — Опово 1941—1944.
Ф. 160 Општинска управа — Самош (Gemeindeamt) 1941—1944.
Ф. 164 Среско начелство — Ковин 1941—1944.
Ф. 167 Логор на Ади островачкој 1942—1943.
Ф. 168 Општина Јабука (Gemeinde Apfeldorf) 1942—1944.
Ф. 169 Општинска управа — Падина (Gemeindeamt) 1942—1944.

 

 

Архивски фондови од 1944. године

 

Редни број фонда или збирке

Назив фонда или збирке

 Граничне године збирке или фонда

Ф. 175 Месни народноослободилачки одбор — Војловица 1944—1946.
Ф. 176 Окружни народноослободилачки одбор — Панчево 1944—1946.
Ф. 179 Народни одбор среза Ковачица 1944—1952.
Ф. 180 Народни одбор општине Банатски Брестовац 1906—1959.
Ф. 181 Народни одбор општине Идвор 1944—1957.
Ф. 182 Народни одбор општине Иваново 1944—1955.
Ф. 183 Народни одбор општине Јабука 1907—1962.
Ф. 184 Народни одбор општине Нови Козјак 1896—1962.
Ф. 185 Народни одбор општине Старчево 1944—1955.
Ф. 186 Народни одбор среза Алибунар 1944—1955.
Ф. 187 Народни одбор среза Ковин 1944—1955.
Ф. 189 Народни одбор општине Добрица 1944—1958.
Ф. 190 Народни одбор општине Николинци 1889—1959.
Ф. 191 Народни одбор општине Црепаја 1944—1959.
Ф. 192 Народни одбор општине Дебељача 1923—1959.
Ф. 193 Народни одбор општине Долово 1944—1959.
Ф. 194 Народни одбор општине Иланџа 1944—1959.
Ф. 195 Народни одбор општине Ковачица 1944—1976.
Ф. 196 Народни одбор општине Локве 1930—1959.
Ф. 197 Народни одбор општине Омољица 1872—1960.
Ф. 198 Народни одбор општине Опово 1944—1979.
Ф. 199 Народни одбор општине Уздин 1944—1959.
Ф. 200 Народни одбор општине Ковин 1944—1981.
Ф. 202 Скупштина општине — Алибунар 1944—1974.
Ф. 203 Скупштина општине Панчево 1944—1961.
Ф. 204 Скупштина среза Панчево 1944—1965.
Ф. 205 Среска комисија за ратну штету — Ковин 1945.
Ф. 207 Управа народних добара — Ковин 1945—1946.
Ф. 210 Среска комисија за ратну штету — Панчево 1945—1947.
Ф. 211 Управа народних добара — Панчево 1945—1947.
Ф. 218 Народни одбор општине Јаношик 1908—1962.
Ф. 219 Народни одбор општине Сакуле 1945—1955.
Ф. 220 Народни одбор општине Самош 1931—1957.
Ф. 222 Народни одбор општине Глогоњ 1945—1957.
Ф. 227 Народни одбор општине Банатски Карловац 1945—1959.
Ф. 228 Народни одбор општине Банатско Ново Село 1945—1959.
Ф. 229 Народни одбор општине Владимировац 1945—1961.
Ф. 336 Народни одбор општине Падина 1930—1959.
Ф. 353 Управа локалних предузећа — Јабука 1947—1957.
Ф. 362 Стамбена заједница — Панчево 1947—1965.
Ф. 365 Дирекција државног житног фонда, филијала Нови Сад — база Панчево 1948—1951.
Ф. 399 Народни одбор општине Селеуш 1950—1960.
Ф. 401 Народни одбор општине Качарево 1950—1959.
Ф. 412 Народни одбор општине Војловица 1884—1955.
Ф. 436 Стамбена управа народног одбора општине Ковин 1954—1956.
Ф. 529 Секретаријат за унутрашње послове среза Панчево — Панчево 1945—1970.
Ф. 592 Ватрогасна јединица скупштине општине — Панчево 1946—1977.
Ф. 609 Месна канцеларија — Сакуле 1955—1967.
Ф. 648 Месна канцеларија — Иваново 1955—1963.
Ф. 653 Месна канцеларија — Иланџа 1959—1964.
Ф. 654 Народни одбор општине — Баваниште 1944—1959.
Ф. 657 Народни одбор општине Сефкерин и месна канцеларија — Сефкерин 1944—1956.
Ф. 662 Народни одбор општине — Баранда 1945—1955.
Ф. 683 Самоуправна интересна заједница пензијског и инвалидског осигурања радника Војводине — Служба основне заједнице — Панчево 1921—1967.
Ф. 720 Општина Скореновац — Скореновац 1890—1960.
Ф. 738 СИЗ за запошљавање — Панчево, основна заједница — Ковин 1947—1985.
Ф. 752 СИЗ за здравство општине Ковин — Ковин 1949—1985.
Ф. 753 СИЗ за заштиту деце општине Ковин — Ковин 1975—1985.
Ф. 754 СИЗ за социјалну заштиту општине Ковин — Ковин 1958—1985.
Ф. 755 СИЗ за ученички и студентски стандард  општине Ковин — Ковин 1967—1981.
Ф. 776 СИЗ за културу — Панчево 1969—1989.
Ф. 783 СИЗ за путеве — Панчево 1976—1982.
Ф. 804 СИЗ за опште образовање и васпитање — Ковин 1975—1985.
Ф. 805 СИЗ за културу — Ковин 1975—1985.
Ф. 806 СИЗ за физичку културу — Ковин 1975—1981.
Ф. 811 Заједничке стручне службе — Ковин 1980—1981.
Ф. 816 СИЗ за дечију заштиту Панчево — Панчево 1971—1989.
Ф. 817 СИЗ за предшколско образовање и васпитање — Панчево 1976—1989.
Ф. 818 СИЗ за средње васпитање и образовање — Панчево 1967—1990.
Ф. 819 СИЗ за образовање и васпитање — Панчево 1967—1988.
Ф. 820 СИЗ за опште образовање и васпитање — Панчево 1967—1989.
Ф. 821 СИЗ за усмерено образовање и васпитање — Панчево 1982—1983.
Ф. 822 СИЗ  за ученички и студентски стандард — Панчево 1976—1989.
Ф. 823 СИЗ за физичку културу — Панчево 1974—1990.
Ф. 824 СИЗ за социјалну заштиту — Панчево 1974—1990.
Ф. 825 СИЗ за заједничке стручне службе — Панчево 1967—1987.