ПОЗИВ EX LIBRIS 2018.

СЕДМИ МЕЂУНАРОДНИ БИЈЕНАЛЕ EX LIBRIS 2018 „ТРАНЗИЦИЈА“

Седми међународни графички бијенале EX LIBRIS ТРАНЗИЦИЈА организује Историјски архив у Панчеву.

1. Уметници из целог света имају право учешћа на изложби. Сваки уметник може послати највише 3 (три) оригинална отиска. Максимална величина плоче је 10×15 цм. Максимална величина папира је 15×20цм. Радови могу да буду изведени у некој од класичних графичких техника. Сваки уметник шаље радове заједноса попуњеном пријавом на адресу организатора:

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ У ПАНЧЕВУ
НЕМАЊИНА 7
26000 ПАНЧЕВО, СРБИЈА

2. Крајњи рок за доставу радова је 15. мај 2018. године.
3. Сви радови који стигну на време биће изложени на изложби. Радови који стигну после крајњег рока за доставу радова, биће изложени, али неће бити репродуковани у каталогу изложбе.
4. Тема Седме изложбе EX LIBRIS-а јеТРАНЗИЦИЈА.
5. Изложба ће бити отворена у Галерији Историјског архива, дана 7. новембра 2018. године. Изложба ће трајати до 10. јануара 2019. године. Галерија Архива задржава право да продужи трајање изложбе.
6. Сви радови морају да буду потписани. На сваком раду или маргини треба да буду написане речи „EX LIBRIS“ и реч „ТРАНЗИЦИЈА“ на језику и писму аутора.
7. Организатор изложбе ће штампати каталог са подацима о свим учесницима. Каталог ће у разумном времену, после издавања бити доступан свим учесницима изложбе. Сви послати радови ће остати у трајном власништву Историјског архива у Панчеву и употпуњаваће EX LIBRIS колекцију.
8. Седми међународни бијеналеEX LIBRIS-а има жири кога именује организатор. Жири ће по отварању изложбе доделити једну Главну награду и десет Диплома. Главна награда је организовање самосталне изложбе у Галерији Историјског архива у Панчеву.

Организатор задржава право да репродукују награђене радове у различитим околностима (штампање постера, плаката, позивница итд.). Свим награђеним ауторима ће бити уручене писмене Дипломе.

За све додатне информације позовите или контактирате:

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ У ПАНЧЕВУ
НЕМАЊИНА 7
26000 ПАНЧЕВО, СРБИЈА
Tелефон: ++381 13 317344
Фах: ++381 13 317344
E-mail: arhivp@panet.rs
http: / / www.archivexlibris.org.rs

За организатора Седмог међународног бијенала EX LIBRIS
Милан Јакшић, jaksa@panet.rs

За Уметнички Савет Седмог међународног бијенала EX LIBRIS
Nada Denić, denada@panet.rs
Sava Stepanov, sava.stepanov@gmail.com
Svetlana Mladenov,svetlanamladenov@gmail.com
Vesna Marković svesna@yahoo.com
Vladimir Tomić, mishamisha@roadrunner.com