ОПОВО — ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА

 

ОПОВО 

ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА

Протокол

Распон година

Број CD-a

рођених 1768—1779. 80
рођених 1779—1786. 80
рођених 1786—1800. 80
рођених 1800—1806. 80
рођених 1806—1809. 81
рођених 1810—1823. 81
рођених 1823—1830. 81
рођених 1830—1840. 81
рођених 1830—1840. 82
рођених 1840—1847. 82
рођених 1847—1852. 82
рођених 1852—1880. 82
рођених 1881—1886. 83
умрлих 1779—1786. 85
умрлих 1786—1797. 85
умрлих 1810—1831. 85
умрлих 1831—1842. 85
умрлих 1831—1842. 86
умрлих 1842—1850. 86
умрлих 1850—1852. 86
умрлих 1852—1880. 86
умрлих 1881—1896. 86
 
венчаних 1779—1804. 84
венчаних 1804—1827. 84
венчаних 1827—1839. 84
венчаних 1839—1852. 84
венчаних 1852—1896. 84