ЈАВНЕ НАБАВКЕ
План набавки за 2019. годину

29.11.2019. Одлука о додели уговора ЈНМВ 2-19

19.11.2019. Измењена конкурсна документација ЈНМВ 2-19

19.11.2019. Измењен позив за подношење понуда ЈНМВ 2-19

19.11.2019. Обавештење о продужењу рока ЈНМВ 2-19

14.11.2019. Конкурсна документација ЈНМВ 2-19

14.11.2019. Позив за подношење понуда ЈНМВ 2-19

08.11.2019. Измена плана јавних набавки за 2019. годину

31.01.2019. План Јавних набавки за 2019.

 

 

Јавна набавка мале вредности 1-19

01.02.2019. Позив за подношење понуда дел.бр. 01-155-2019-4
01.02.2019. Конкурсна документација дел. бр. 01-155-2019-5
14.02.2019. Одлука о додели уговора ЈНМВ 1-19 19

План набавки за 2018. годину

05.02.2018. План јавних набавки за 2018. годину

Јавна набавка мале вредности 1-18

13.02.2018. Позив за подношење понуда дел. бр. 01-291-18-4
13.02.2018. Конкурсна документација дел. бр. 01-291-18-6
05.03.2018. Одлука о додели уговора дел. бр. 01-291-2018-9

Јавна набавка мале вредности 2-18

04.09.2018. Позив за подношење понуда дел. бр. 01-1373-18-4
04.09.2018. Конкурсна документација дел. бр. 01-1373-18-5
19.09.2018. Одлука о додели уговора дел. бр. 01-1373-2018-8

План набавки за 2017. годину

20.02.2017. План набавки за 2017. годину – дел.бр. 01-306

Јавна набавка мале вредности 1-17

27.02.2017. Позив за подношење понуда дел.бр.01-358-17-4
27.02.2017. Конкурсна документација дел.бр.01-358-17-5
03.03.2017. Измењен позив за подношење понуда 01-358-17-7
03.03.2017. Измењена конкурсна документација
03.03.2017. Обавештење о продужетку рока за подношење понуда 01-35 8-17-6
06.03.2017. Измењен позив за подношење понуда 01-358-17-9
06.03.2017. Измењена конкурсна документација 01-358-17-11
06.03.2017. Обавештење о продужетку рока за подношење понуда 01-358-17-10
21.03.2017. Одлука о додели уговора дел.бр.01-358-17-16

Јавна набавка мале вредности 2-17

19.07.2017. Позив за подношење понуда дел.бр.01-1205-17-4
19.07.2017. Конкурсна документација дел.бр.01-1205-17-5
04.08.2017. Одлука о додели уговора дел.бр.01-1205-17-8

План јавних набавки за 2016.

03.02.2016. План јавних набавки за 2016. годину
13.06.2016. Измена Плана јавних набавки за 2016. годину Дел.бр. 01-1065

Јавна набавка мале вредности 1-16

23.08.2016. Позив за подношење понуда ЈНМВ 1-16 дел.бр. 01-1492
23.08.2016. Конкурсна документација ЈНМВ 1-16 дел.бр. 01-1492
14.09.2016. Обавештење о резултатима конкурса ЈНМВ 1-16 дел.бр. 01-1604

Јавна набавка мале вредности 2-16

12.09.2016. Позив за подношење понуда ЈНМВ 2-16 дел.бр.01-1609
12.09.2016. Конкурсна документација ЈНМВ 2-16 дел.бр.01-1609
21.09.2016. Измењен Позив за подношење понуда ЈНМВ 2-16 дел.бр.01-1609
21.09.2016. Измењена Конкурсна документација ЈНМВ 2-16 дел.бр.01-1609
21.09.2016. Обавештење о продузењу рока за подношење понуда ЈНВМ 2-16
11.10.2016. Обавештење о резултатима конкурса ЈНМВ 2-16 дел.бр.01-1609

План јавних набавки за 2015.

27.01.2015. План набавки за 2015. годину дел.бр.03-164
11.09.2015. Измењен План набавки за 2015. годину дел.бр.03-2001

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки

12.11.2015. Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки дел.бр.01-2028

Јавна набавка мале вредности 1-15

03.02.2015. Позив за подношење понуда ЈНМВ 1-15 дел.бр.01-240
03.02.2015. Конкурсна документација ЈНМВ 1-15 дел.бр.01-240
04.02.2015. Измењен Позив за подношење понуда ЈНМВ 1-15 дел.бр.01-240
04.02.2015. Измењена Конкурсна документација ЈНМВ 1-15 дел.бр.01-240
11.03.2015. Одлука о додели уговора ЈНМВ 1-15 дел.бр.01-305

Јавна набавка мале вредности 2-15

12.11.2015. Позив за подношење понуда ЈНМВ 2-15 дел.бр.01-2030
13.11.2015. Конкурсна документација за ЈНМВ 2-15 дел.бр.01-2030
16.11.2015. Измењена Конкурсна документација за ЈНМВ 2-15 дел.бр.01-2030
25.11.2015. Измењена Конкурсна документација за ЈНМВ 2-15 дел.бр.01-2030
22.12.2015. Одлука о додели уговора ЈНМВ 2-15 дел.бр.01-2386