Izložba „Istorija vinogradarstva u Pančevu”

Izložba „Istorija vinogradarstva u Pančevu” otvorena je 5. novembra 2021, u prostorijama Mađarskog kulturno-umetničkog društva „Petefi Šandor”, Cara Lazara 19, Pančevo.

Izložba predstavlja uvid u razvoj vinogradarstva na teritoriji Pančeva. U svojoj knjizi „Istorija grada Pančeva” Feliks Mileker navodi da su prvi vinogradi u gradu podignuti 1718. godine, no sam istorijat uzgajanja vinove loze može se dokumentovano pratiti tek od kraja XVIII veka, kroz građu fonda Magistrata municipalnog grada Pančeva. Za potrebe izložbe korišćena su dokumenta upravo ovog, najvrednijeg fonda Istorijskog arhiva u Pančevu.

Hronološki pratimo istorijat pančevačkih vinogradara preko spisa iz 1796. godine, koji nam donosi najraniji zapis o vinarima koji nisu u mogućnosti da prodaju viškove vina, i traže od Magistrata da im izađe u susret. Potom nailazimo na zvanične dopise Generalne komande o prekomernom sađenju vinove loze i pretvaranju oranica u zasade vinograda, što se smatralo nedopustivim, jer podstiče lenjost i nemoral. Sredinom XIX veka kroz spiskove svih lica koji su vlasnici vinograda i za to plaćaju porez možemo pratiti i određene znamenite ličnosti Pančeva koje su se bavile vinogradarstvom. Izložbu završavamo s 1875. godinom, kada se u Pančevu pojavila strašna pošast filoksera, koja je opustošila većinu vinograda ne samo u našem gradu nego i šire.

Leave a Reply